İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

MSB’den tarikat merkezindeki amiral ve ‘irticai faaliyet’ açıklaması

Ulusal Savunma Bakanlığı (MSB), tarikat merkezindeki amiralin imgelerine ait inceleme başlatıldığını duyurdu. Dün bir amiralin tarikat tekkesine makam aracıyla giderek zikire katıldığına dair imajlar ortaya çıkmıştı.

Veryansin.tv isimli portalda yayınlanan manzaralarda amiralin üniformayla tarikat merkezinde namaz kıldığı görülüyordu. Bahse ait yapılan açıklamada, ”Amiralin tarikat imgeleri her tarafıyla inceleniyor” denildi.

Ayrıyeten, Harp Okulları yönetmelik değişikliğine ait de bilgi verildi. Yapılacak yeni düzenlemenin yürürlükten kaldırılana nazaran daha geniş kapsamlı, yeni mevzuata uygun ve daha somut olduğu ileri sürüldü.

Bakanlık açıklaması şöyle:

“Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan Harp Okulları Yönetmeliğinin ‘Giriş Koşulları’ başlığını taşıyan 44’üncü hususunda yer alan subjektif değerlendirmelere tabi olan ve TCK’da cürüm olarak düzenlenmemiş olan muğlak ‘Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu üzere faaliyetlerde bulunmamış yahut bu üzere faaliyetlere karışmamış olması’ koşulu kaldırılarak yerine daha geniş kapsamlı, aktüel mevzuata uygun, daha somut cürümde ve cezada yasallık prensibini gözetir halde yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Ulusal Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliğinin ‘Giriş Koşulları’ başlığını taşıyan 30’uncu hususunun birinci fıkrasının (g) bendinde ‘Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş, vakit aşımına uğramış yahut haklarında kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı hatalar, Devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı cürümler, cinsel dokunulmazlığa karşı cürümler, Devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk cürmü, kamu inancına karşı işlenen hatalar, genel ahlaka karşı işlenen hatalar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, cürüm işlemek emeliyle örgüt kurma, itimadı berbata kullanma, palavra tanıklık, palavra yere yemin, hata uydurma, banka ve kredi kartlarının berbata kullanılması, kişiyi hürriyetinden mahrum bırakmak, fuhuş, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı husus imal ve ticareti, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu yahut uyarıcı unsur satın almak, kabul etmek yahut bulundurmak ya da uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanmak, gayri olağan mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma cürümlerinden ötürü hakkında mahpus cezasına ve/veya isimli para cezasına hükmedilmemiş olmak yahut bu hatalar nedeniyle hakkında rastgele bir isimli yahut idari soruşturma yahut kovuşturma devam etmiyor olmak yahut kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak’ kararı eklenerek yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Yayımlanan Yönetmelikte yer alan düzenleme yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte yer alan düzenlemeye istinaden daha geniş kapsamlı, şimdiki mevzuata uygun ve daha somut bir düzenleme olmakla birlikte basına ve toplumsal medyaya yansımış olan Ulusal Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliğine ait açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.” (HABER MERKEZİ)

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın