İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İktisat kısmından SBF Dekanlığına davet: Kayıran geri alınsın

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Kısmı anabilim kolları, Maliye Kısmı öğretim üyesiyken bir alt idari takımın kriterlerine tabi tutulmak istenen ve fakülteyle ilişiği kesilen Doç. Dr. Meltem Kayıran için dekanlığa davet yaptı.

“Doç. Dr. Kayıran, yalnızca Maliye kısmında değil, İktisat Kısmı ve fakültedeki öteki kısımların programlarında da katkı sunan, kıdemli ve çalışkan bir öğretim üyesidir” denilen davette fakültede Kamu İktisadı alanında uzmanlaşmış diğer bir öğretim üyesi bulunmadığına da dikkat çekti. Kayıran’ın ilişiğinin kesilmesinin, kolaylıkla doldurulamayacak bir boşluğa sebep olacağına dikkat çekilen davette şöyle denildi:

‘YENİDEN BELGE İNCELEMESİNE TABİ OLMAKSIZIN ATANMALILAR’

“Bilindiği üzere, gerek kısmımız gerekse Fakültemizin çok sayıda mensubu, doçentlik unvanını edinip bu unvanın akademik yetkilerine sahip olduktan sonra, maalesef uzun yıllar hekim öğretim üyesi ya da araştırma vazifelisi takımlarında istihdam edilmektedir. Öğretim üyelerinin akademik unvanlarından daha alt takımlarda istihdamı, akademik üretimin teşviki ve hakkaniyet açılarından başlı başına bir sorun teşkil etmektedir. Bu sorunu, ilgili öğretim üyeleri bakımından adeta ikinci bir cezaya dönüştüren konu ise alt takımlarda misyon yapan fakat unvan bakımından daha yüksek kriterleri sağladığı YÖK tarafından tescillenmiş öğretim üyelerinin, tekrar atamalarının yapılması için kendilerinden sistemli aralıklarla belge hazırlamalarının beklenmesidir. Alt takıma tekrar atanmak için hazırlanan evraklar, bir öğretim üyesi için gerek mesai kaybı gerekse manevi açıdan bir külfet oluşturduğu üzere, bu belgeleri pahalandıran komite üyelerinin de mesai kaybına neden olmaktadır. Kelam konusu öğretim üyeleri, akademik muvaffakiyetleri zati unvanla tescil edilmiş bireylerdir. Bu nedenle, alt takıma yine atanmalarının tekrar bir evrak incelemesine tâbî olmaksızın, ilgili anabilim kolu ve kısmın görüşlerinin alınarak yapılmasında kamu faydası vardır.

‘ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM HAKKINI ZİYANA UĞRATACAK’

Kaldı ki, kozmik üniversite standartları gereği olduğu üzere, Türkiye’deki üniversite geleneği bakımından da akademisyenliğin taşıdığı en kıymetli sorumluluk, öğrencilerine nitelikli dersler sunarak onların eğitimini en yeterli biçimde tamamlamalarını sağlamaktır. Öğrencilerin eğitim hakkını ziyana uğratacak tasarruflardan, üstelik de pandemi şartları altında eğitim faaliyeti zahmetle yerine getirilebilirken, kaçınmak gereği vardır.

‘FAKÜLTEDE KAMU İKTİSADI ALANINDA UZMAN DİĞER ÖĞRETİM ÜYESİ YOK’

Yürürlükteki bu yolun yarattığı mağduriyetin en somut göstergesi, Maliye Kısmı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın tabip öğretim üyeliği takımına tekrar atanmaması ve daha da ağır olarak Üniversitemizle ilişiğinin kesilmesi istikametinde alınan karar olmuştur. Doç. Dr. Kayıran, yalnızca Maliye kısmında değil, İktisat Kısmı ve fakültedeki öteki kısımların programlarında da katkı sunan, kıdemli ve çalışkan bir öğretim üyesidir. Meslektaşımız, kısmımız ve fakültemiz öğrencilerine uzun yıllardır Kamu İktisadı dersini vermektedir. Ayrıyeten, tez heyetlerine ve başka akademik faaliyetlere iştirakiyle, kısmımızın eğitim öğretim faaliyetlerine katkı sağlamaktadır. Bilhassa Fakülte seviyesinde Kamu İktisadı alanında uzmanlaşmış öteki bir öğretim üyesi bulunmaması nedeniyle Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın ilişiğinin kesilmesi, basitçe doldurulamayacak bir boşluğa sebep olacaktır.

‘MESLEĞİMİZİN SAYGINLIĞINI DA ZEDELEMEKTEDİR’

Ayrıyeten, her ne koşul ve şart altında olursa olsun meslektaşımızın Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi kararı mesleğimizin saygınlığını da zedelemektedir. Bu tasarruf, üniversite çalışanları içinde üniversitenin bel kemiğini oluşturan öğretim üyelerinin öbür çalışanlara göre çok daha garantisiz bir pozisyonda çalıştırıldığı gerçeğini ortaya koymaktadır ki, bu konunun da öğretim üyeliği mesleğinin, Ankara Üniversitesi’nin ve genel olarak akademinin geleceği için olumsuz sonuçlar doğuracağı aşikârdır. Üstte belirttiğimiz nedenlerle, İktisat Kısmı olarak Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın Fakülte ile ilişiğinin kesilmesi sürecinin geri alınmasını talep ediyoruz.” (HABER MERKEZİ)

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın