İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

AYM, HDP iddianamesini iade kararını gerekçesiyle Yargıtay’a gönderdi

HDP’nin kapatılması talebiyle Yargıtay Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyi oybirliğiyle iade etme kararı alan Anayasa Mahkemesi, kararı gerekçesiyle birlikte Yargıtay’a gönderdi.

Karar Anayasa Mahkemesi’nin internet sitesinde de yayınlandı. Kararda, iddianamedeki eksikliklerin uzun bi listesi yer alırken, sonuç ve kıymetlendirme kısmında şu tespitler yapıldı:

“Yukarıda yapılan tespit ve açıklamalar çerçevesinde, aksiyonlarına yer verilen bireylerin açık kimliklerine İddianamede yer verilmediği ve bu bireylere isnat edilen kimi hareketler tarafından bu aksiyonların, hareket tarihlerinin ve bu tarihlerde şahısların Partideki misyonlarının İddianamede açıkça belirtilmediği anlaşılmaktadır. Bu konuların tez makamınca ortaya konulması zarurî olup, bu mevzulardaki tespitin Anayasa Mahkemesine bırakılması mümkün değildir. Çünkü siyasi parti kapatma davalarında Anayasa Mahkemesinin vazifesi ilgililerin hareketlerini tespit etmek değil, ilgililere isnat olunan aksiyonların Anayasa’nın 69. unsuru kapsamında değerlendirmesini yapmaktır.

Bu kıymetlendirme ise kelam konusu hareketler nedeniyle Partinin “Devletin, ülkesi ve milletiyle ayrılamaz bütünlüğüne alışılmamış eylemlerin” odağı olup olmadığı çerçevesinde yapılacak olup, belirtilen konulardaki eksiklikler bu değerlendirmenin yapılabilmesine imkân tanımamaktadır. Bir diğer deyişle, Partinin bu aksiyonların odağı olup olmadığı istikametinde sağlıklı bir kıymetlendirme yapılabilmesi, kelam konusu eksikliğin giderilmesiyle mümkün olabilecektir. Esasen, İddianamede belirtilen hareketler ile Partinin bu aksiyonların odağı haline gelmesi ortasındaki bağın öncelikle tez makamı tarafından ortaya konulması gerektiği izahtan varestedir.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 170. unsurunda öngörülen, “yüklenen cürmü oluşturan olayların mevcut kanıtlarla ilişkilendirilerek iddianamede açıklanma” mecburiliği, Halkların Demokratik Partisinin “Devletin, ülkesi ve milletiyle ayrılamaz bütünlüğüne karşıt hareketlerin odağı haline geldiği” savıyla düzenlenen İddianamede ilgililerin bu nitelikteki aksiyonları sebebiyle Partinin bu aksiyonların odağı haline geldiğinin kabulü için Anayasa’da aranan şartların varlığını ortaya koyan kanıtlarla ilişkilendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda, açıkça belirtilmek suretiyle ilgililerin aksiyonlarına İddianamede yer verilmesi kâfi olmayıp isnat edilen aksiyonlar ile Partinin bu aksiyonların “odağı haline gelmesi” ortasındaki alakanın de ortaya konulması gerekmektedir.

Bu kapsamda, kelam konusu ilgi kurulmaksızın yüzlerce kamu davasına ve binlerce soruşturmaya husus aksiyonlara atıfta bulunulmasının, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 170. hususunda yer alan “İddianamede, yüklenen hatası oluşturan olaylar, mevcut kanıtlarla ilişkilendirilerek açıklanır” kararına terslik oluşturduğu açıktır. Bir öbür deyişle, tüm soruşturma ve kovuşturma konusu hareketlerin İddianamede açıkça belirtilmesi de Ceza Muhakemesi Kanunu’nun anılan kararına karşıtlığı ortadan kaldırmayacaktır. Kelam konusu karar, kişi ve organlara isnat edilen aksiyonların, Partinin belirtilen hareketler istikametinden odak haline geldiği teziyle ilişkilendirilmesini gerektirmektedir. Bu manada soruşturma ve/veya kovuşturma konusu olanlardan sırf Partinin “Devletin, ülkesi ve milletiyle ayrılamaz bütünlüğüne ters hareketlerin odağı haline gelmesine” yol açtığı ileri sürülen hareketlere fail, yer ve vakit belirtilmek suretiyle İddianamede yer verilmesinin gerekli olduğu açıktır.

Sonuç olarak, Halkların Demokratik Partisinin temelli kapatılması talebiyle düzenlenen İddianamede;

1) Hareketlerine yer verilerek haklarında yasaklılık kararı verilmesi istenilen bireyler ile hareketlerine yer verilmekle birlikte haklarında yasaklılık kararı verilmesi istenilmeyen şahısların;

– kimliklerinin,

– kendilerine isnat edilen kimi hareketlerin,

– bu hareketlerin tarihlerinin,

– bu hareket tarihlerinde Partideki vazifelerinin,

açıkça belirtilmediği,

2) “Devletin ülkesi ve milletiyle ayrılamaz bütünlüğüne” muhalif olduğu ileri sürülen, lakin soruşturma ve kovuşturma konusu olması dışında bir münasebete yer verilmeyen hareketler ile Partinin bu aksiyonların odağı haline gelmesi ortasındaki bağın kurulmadığı, anlaşıldığından, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 170. unsurunun (3) ve (4) numaralı fıkralarına muhalif olarak düzenlenen İddianamenin, Kanun’un 174. unsuru uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesi gerekir.

DETAYLAR GELİYOR…

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın