İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Danıştay: Basın Kartı Yönetmeliği gazetecileri baskı altında tutuyor

Cumhurbaşkanlığı Bağlantı Başkanlığı’nın Basın Kartı Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklik, Danıştay tarafından iptal edildi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, ”milli güvenlik ya da kamu tertibine karşıtlık yahut bunları alışkanlık edinme”, “gazetecilik meslek onurunu zedeleyecek işler yapılması” üzere muğlak ve keyfi münasebetlerle basın kartlarının iptal edilemeyeceğine karar verdi.

Kararda mevcut yönetmeliğin gazetecileri baskı ve telaş altında tutacağına dikkat çekilirken basın kartının verileceği şahıslarda aranacak kaideleri içeren temel prensiplerin, bu hakka keyfi bir halde müdahale edilmesini önleyecek biçimde düzenlenmesi gerektiği uyarısı yapıldı.

ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ DAVA AÇMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı İrtibat Başkanlığı’nın hazırladığı tartışmalı yönetmelik Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından yargıya taşınmıştı. ÇGD avukatı Onur Can Keskin’in açtığı davada Danıştay 10. Daire, yönetmeliğin yalnızca bir unsurunun yürütmesini durdurmuştu. Avukat Keskin ÇGD ismine karara itiraz ederek, mevzuyu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşıdı.

Danıştay’ın en üst organı olan İdari Dava Daireleri Heyeti’nin kararı belirli oldu. Konsey, yüzlerce gazeteciyi mağdur eden tartışmalı yönetmeliğin en değerli düzenlemelerinin yürütmesini durdurdu. Şura kararına nazaran, Bağlantı Başkanlığı’nın “basın meslek onurunu zedeleyecek işler yaptığı/yapması”, “milli güvenlik ya da kamu nizamına ters davranışlarda bulunması” ile “bunları alışkanlık edindiği/edinmesi” üzere “ muğlak ve keyfi” münasebetlerle basın kartları ve daima basın kartlarını iptal yetkisi engellendi.

‘HANGİ ÖLÇÜTLERİN TEMEL ALINACAĞI ORTAYA KONULMALI’

Kararda, İrtibat Başkanlığı’na basın kartı düzenleme yetkisinin verildiği lakin kartın kamu görevlilerine verilmesine ait düzenleme yapma yetkisi tanınmadığı vurgulandı. Yönetmelikte, basın kartı verilmesine ait değerlendirmelerin komite tarafından yapılacağı belirtilmesine karşın dava konusu düzenlemelerde yalnızca en üst seviye yöneticinin, bakanın ya da liderin uygun görmesinin kâfi sayıldığı vurgulandı. Basın kartı verilecek işçi konusunda da yönetmelikte sınırlama olmadığının anlatıldığı kararda, “Oysa ki basın kartı verilecek bireylere ait hangi ölçütlerin temel alınacağının somut olarak ortaya konulması; objektif ölçütlerin dava konusu Yönetmelik ile belirlenmesi gerekmektedir” denildi.

‘KENDİ İÇİNDE ÇELİŞKİLİ KARARLAR BARINDIRIYOR’

Kararda, bu nedenle, kelam konusu düzenlemelerin tüzel bellilik prensibine terslik teşkil ettiği belirtilerek, “Yönetmeliğin 6. hususunda basın kartı verilecek bireyler için belli kaideler aranırken dava konusu düzenlemelerde rastgele bir kural aranmadan hülasa bu kartın sınırlama getirilmeden her pozisyondaki çalışana verilebilir olması yönetmeliğin kendi içerisinde çelişkili kararlar barındırmasına yol açmıştır. Bu prestijle, türel bellilik unsuruna alışılmamış formda düzenlenen anılan kararların hukuka alışılmamış olduğu sonucuna varılmıştır” denildi.

‘KARAR DERHAL UYGULANMALI’

Bağlantı Başkanlığı, basın kartı başvurusu yapan gazetecilere, cevap vermeyerek, evraklarını incelemede tutuyor ya da sürece koymuyordu. ÇGD’den yapılan açıklamaya nazaran, Başkanlığın basın kartı almaya hakkı olup olmadığı istikametindeki hali koşulların dışına taşan ve yorum yoluyla ulaşılabilecek “makbullük” incelemesini mümkün kılan yasal destek ortadan kalktı. Karara nazaran, İrtibat Başkanlığı, bu yolu izlemeksizin, müracaatları kurula iletmek zorunda olacak. Başkanlığın bu istikamette inceleme yapmasını gerektirecek bir müddete de muhtaçlığı kalmadı. Yeniden karara nazaran, yürütmenin durdurulması kararı derhal uygulanacak, davanın bitmesi beklenmeyecek.

Kararla Cumhurbaşkanlığı Bağlantı Başkanlığı’nın bugüne kadar verdiği basın kartı ve daima basın kartı iptal kararları, basın kartı yenilememe ve basın kartı vermeme kararları türel destekten mahrum hale geldi. Belge bu karar üzerine Danıştay 10. Dairesine geri gönderildi. Artık, müracaattaki iptal istemleri asıldan görülerek karara bağlanacak. (HABER MERKEZİ)

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın