İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Adalet Bakanlığı 202 işçi alımı yapılacağını duyurdu

Adalet Bakanlığı yeni işçi alım ilanı yayınladı. İlanda yer alan bilgilere nazaran bakanlık Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesine farklı branşlarda 202 kontratlı işçi, 37 öğretmen, 108 psikolog, 48 toplumsal çalışmacı, 5 fizyoterapist, 2 veteriner ve 2 inşaat mühendisi alınacak.

İlanda “Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında kontratlı durumlarda istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü hususunun (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin “Sınav şartı” başlıklı Ek 2’nci unsurunun 8’inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur İmtihan, Atama ve Nakil Yönetmeliği kararları doğrultusunda kelamlı imtihan ile aşağıda belirtilen unvan ve sayıda işçi alımı yapılacaktır ” denildi.

MÜRACAAT KAİDELERİ

A) Genel Kurallar:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur İmtihan, Atama ve Nakil Yönetmeliği mucibince adayların aşağıda belirtilen kaideleri taşımaları gerekmektedir.

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kelamlı imtihan sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

e) Vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve gibisi mahzurlar bulunmadığını; Sıhhat Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sıhhat konseyi raporu ile belgelemek, (Sağlık heyeti raporu kelamlı imtihan sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

MÜRACAATLAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar, müracaatlarını 01.04.2021- 16.04.2021 tarihleri ortasında saat 23:59’a kadarhttps://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde müracaat tariharalığında faal hale gelecek olan iş müracaat ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Müracaat esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek dokümanlar:
a) Müracaat sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz büsbütün görünür biçimde ön cepheden çekilmiş ve adayın çarçabuk tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.

b) Sertifika (Öğretmen adayları için; Pedagojik Formasyon Dokümanı yahut Sertifikası, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Diploması, Sınıf Öğretmenliği Sertifikası),

c) Sıhhat Şurası Raporu (Erkek adaylar için; Askerlikten muaf olanların muafiyete ait sıhhat konseyi raporu)

d) Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların denklik dokümanlarını sistemde “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir. (HABER MERKEZİ)

İLAN AYRINTILARI

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın