İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Özgür Gündem mahkûmiyetinin münasebeti: Ulusal insan hakları gözetilmeli

DUVAR- Kanun Kararında Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin ana davasında, gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı, Sorumlu Yazıişleri Müdürü İnan Kızılkaya, nöbetçi Genel Yayın Direktörü Eren Keskin ve Genel Yayın Direktörü Zana Kaya’ya toplam 21 yıl mahpus cezası veren İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını da açıkladı.

Gerekçeli kararda “Türk devletinin yüzyıllara dayanan devlet geleneği ve vatandaşına bakış açısı her daim ”İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturuyla vücud bulmuştur” üzere sözler kullanan mahkeme heyeti “Gerçek ve ulusal bir insan hakları anlayışının tartışılması ve gözetilmesi gerektiğini” savundu.

Mahkeme heyeti kararda, verdiği mahpus cezalarına münasebet olarak gazeteyle ilgili özetle şu yorumları yaptı:

‘BASIN BÜLTENİ GİBİ’: Özgür Gündem’de yer alan haberler incelendiğinde , Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK/PYD’ye karşı yürüttüğü çabayı gaye aldığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu operasyonlarda hukuk dışına çıktığı, sivillere bilerek ziyan verdiği formunda iftira niteliğinde yayınlar yaptığı, terör örgütü ve teröristbaşı lehine başlatılan kampanyaların yandaş kitleye duyurulmasını sağladığı, yandaş kitlenin taleplerini bölge beşerinin genel görüşü üzere yansıttığı, örgüt elemanlarının mevt haberlerini “infaz” olarak verdiği, şehit olan güvenlik güçlerimize hakaret edildiği, Türkiye aleyhine kamuoyu oluşturacak her türlü temelsiz haberleri yayınladığı, terör örgütü tarafından yapılan kanlı hareketlerin legal gösterildiği, alenen kırsalda bulunan örgüt mensupları ile irtibat kurarak yapılan hain hücumları haklı bir hücum olduğunu lanse edip bunu haber yaparak örgüt tabanını ayakta tutmaya çalıştığı, örgütün kendi kitlesine bildirmek istediği talimatları yayınladığı, Kürt kökenli vatandaşlarımız üzerinde kelamda imha/inkar siyasetleri ile azap uygulandığını lanse ettiği, halkı kin ve isyana teşvik ettiği açıkça görülmektedir. Bu nedenle Özgür Gündem gazetesinin kuruluş maksadının yayın yapmak olmadığı, “PKK/YPG’nin basın bülteni” kimliğine büründüğü değerlendirilmiştir.

‘DEMOKRATİK ÖMÜRLE İLGİSİ YOK’: Üstte belirttiğimiz münasebetlerden de anlaşılacağı üzere, “devleti, kurumları ve sistemi -ağır biçimde de olsa- eleştiren yayınlar yapmak” ile “örgütün resmi haber kanalı niteliğinde olmak” birbirinden farklı tutulması gereken konular olup, ikinci tıptaki yayın organları ile demokratik hayatın bir ilgisi bulunmamaktadır. Tam aksine, demokratik hayat her şeyden evvel bireylerin ömür ve mülkiyet hakkı, beden bütünlüğü hakkı, çalışma ve eğitim hakkı üzere birinci ve ikinci jenerasyon haklara dayanır. PKK/YPG terör örgütü ise yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü kanlı aksiyonlarıyla bu haklar için adeta “HIV Virüsü” niteliğinde olduğunu tekraren göstermiştir. Münasebetiyle demokratik hayatı ortadan kaldırmaya çalışan terör örgütleri ile bu terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan yayın organları ortasında temelde bir fark bulunmamaktadır. Bunun sonucu olarak, terör örgütleri nasıl ki demokrasi içinde himaye edilebilecek yapılar değilse, örgütün yayın organları da himaye görmezler.

‘İNSAN HAKLARI SAVUNUCULUĞU PERDESİ’: Sanıkların savunmalarında ve genel itibariyle Özgür GÜNDEM isimli gazetenin yayın siyasetinde terör örgütünün kanlı yüzü ve aksiyonları görmezden gelinerek insan hakları ve insan hakları savunuculuğu perdesine saklanıldığı müşahade edilmiştir. Elbette insan hakları, demokrasi, hak ve özgürlükler insan ömrünün ve insanca yaşamanın vazgeçilmez bir ögesidir. Lakin bu temel kavramlar üzerinden ve bu kavramların ardına sığınarak devletin üniter yapısının bertaraf edilmeye çalışılması, kabul edilebilir tavır ve davranış olarak bedellendirilemez.

‘KAMU GÜVENLİĞİ’: Hak ve özgürlük ile kamu güvenliği mutlak surette bir istikrarının olması gereklidir ve ancak sanıkların gerek savunmaları gerek ise iltisaklı oldukları Özgür Gündem gazetesinin yayın siyaseti birlikte değerlendirildiğinde insan hakları ve insan hakları savunuculuğu üzerinden kamu güvenliğinin bertaraf edilmeye çalışıldığı, buna yönelik kanlı hareketlerde bulunan bir terör örgütünün sesi olmaya onu kendilerince aklamaya çalıştıkları, devleti ve güvenlik güçlerini canavarca hareket eden bir sistem olarak görmeye ve göstermeye çalıştıkları tespit olunmuştur.

‘İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN DÜSTURU’: Türk devletinin yüzyıllara dayanan devlet geleneği ve vatandaşına bakış açısı her daim ”İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturuyla vücud bulmuştur. Kamu güvenliğinin ve devlet yapısının olmadığı ya da zaafa uğratıldığı bir ortamda zati sanıkların kelamda savunuculuğunu yaptığı kıymetlerin yaşaması kelam konusu olamayacaktır. Kaosun, şiddet ve terör hareketlerinin kol gezdiği, karar sürdüğü bir ortamda insan hakları kavramından bahsetmenin mümkün olmayacağı izahtan varestedir.

‘GECE YARISI EKSPRESİ’: Ne acıdır ki yıllardır devletin üniter yapısını ortadan kaldırılmaya yönelen, güvenlik güçlerimizin şehit olmasına sebebiyet veren, binlerce ananın,eşin, çocuğun eşssiz babasız evlatsız kalmasına neden olan bir örgütün ve bu örgütü kendilerince legal bir tabana oturtmaya çalışanların; sığındığı, ardına gizlendikleri paravan insan hakları kavramı olmuştur. Bu kavram üzerinden terör örgütünü aklamaya çalışanların bir gün dahi olsa eli kanlı terör örgütünü, aksiyonlarını kınadıkları, en temel insan hakkı olan hayat hakları ortadan kaldırılan güvenlik güçlerinin, vatandaşların haklarını savundukları, acılarına ortak oldukları görülmemiştir. Hala Türkiye Cumhuriyetini ve güvenlik siyasetlerini gece yarısı ekspresi mantığıyla yansıtan ve kendilerine yabancı unsurlarca art çıkılmasını bekleyen bu iradenin tüm beyan ve davranışları hukuk sistemi içerisinde kabul görülebilir bir fotoğraf ortaya çıkaramayacaktır.

‘TÜRK DEVLETİNİN SÜREKLİ VAR OLMASI’: En az üniversal pahalar kadar insan onur ve haysiyetini gözeten, Türk devletinin sürekli var olmasını ve anayasamızda tanımlandığı üzere vatandaşımızın Türk vatandaşı olarak kendisinin ve devletinin güvenliğinden telaş etmesine sebep olmayacak gerçek ve ulusal bir insan hakları anlayışının ve kavramının tartışılması ve gözetilmesi gerekmektedir. Bu kapsam üniter yapımıza, güvenliğimize kasteden oluşumların, devletlerin ardına sığındığı, kendilerine paravan yaptıkları insan hakları kavramından çok ulusal gelenek, örf ve kardeşlik hukukumuzun yıllardan beri getirdiği deneyim, birikim ve bakış açısıyla mümkün olacaktır. (HABER MERKEZİ)

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın