İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Boğaziçi’nde direniş sürüyor: Öğrencileri hür bırakın

Melih Bulu’nun rektör olarak atanamsının akabinde 82 gündür direnişte olan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, bugün de öğle 60. nöbetlerinde bir kere daha gerilerini rektörlük binasına döndü.

Akademisyenler basın açıklamasında Melih Bulu’nun ve atanmışların istifasını istedi. “Üniversitemiz ve öğrencilerimiz dün öğlenden sonra dehşet verici bir polis akınıyla karşı karşıya kaldı” diyen akademisyenleri açıklaması şöyle:

SİSTEMATİK AYRIMCILIK, NEFRET LİSANI VE ŞİDDET: Güney Yerleşkeden Kuzey Yerleşkeye yürüyen öğrencilerimiz, sadece ellerinde LGBTİ+ bayrağı olduğu gerekçesiyle polis tarafından kuşatıldı, 4 öğrencimiz GBT denetimi mazeretiyle alıkondu. Arkadaşlarının bırakılmasını isteyen öğrenciler zorla yerleşke içine itildi, 12 öğrencimiz haksız ve hukuksuz biçimde göz altına alındı. Yerleşke içindeki 200’e yakın öğrencimiz polis tarafından gözaltına alınmakla tehdit edildi. Açıkça görülüyor ki bu durum LGBTİ+’lara şahsen iktidar tarafından uygulanan sistematik ayrımcılığın, nefret lisanının ve şiddetin sonucudur. Üniversitenin atanmış rektörlük heyetinin vazifesi, iktidardan aldığı icazetle öğrencilerini polis şiddetinin ortasına atmak değil; onların haklarını korumak ve güvenliğini sağlamaktır. Üniversitemizde din, lisan, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, bedensel mahzur ve gibisi özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden herkese adil ve eşitlikçi davranılması temeldir. Atanmışları işgal ettikleri durumların gereğini yapmaya, üniversitemizin etik prensiplerine uygun davranmaya çağırıyoruz.

UĞRAŞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ: Tüm bu şiddet ortamına karşın, demokratik toplum ve demokratik üniversite pahalarını pek çok farklı mecrada savunmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Hukuksuz rektör atamasına karşı açtığımız davanın akabinde; üniversitemizde kurulması öngörülen iki yeni fakülteye karşı Danıştay’a başvurduk. Daha evvel tekraren lisana getirdiğimiz üzere; bu karar üniversitemizin akademik şuralarının ve senatosunun hiçbir talebi ve hazırlığı olmadan alınmıştır; yasanın kaide koştuğu formda YÖK tarafından rastgele bir planlamaya ve müzakereye de tabi tutulmamıştır. Siyasal sadakate değil mesleksel liyakate dayalı bir akademik takıma sahip olmaya devam etmek için hukuk çabamızı sürdüreceğiz. Üniversitelerde bilimsel üretimin ve akademik öğretimin kalite ve verimliliğini belirleyecek kararlar, gece yarısı kararnameleriyle değil, çoğulcu, iştirakçi müzakere süreçleri ile alınmalıdır.

TUTARSIZ, PRENSİPSİZ, MANTIK DIŞI SÜREÇLER: Bu hususu, üniversitemizin atanmış Rektörlük Heyetine da bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Rektörlük Şurası, misyona geldiğinden beri antidemokratik uygulamalara, düzgün niyetli olduğu kuşku götüren, acemice metotlarla devam ediyor. Seçilmiş dekan ve enstitü müdürlerimiz atanmazken rektör yardımcıları pek çok duruma aslen yahut vekaleten getiriliyor, bir gün, yapılacak tüm seçimlerin askıya alındığı bildiriliyor; öteki gün “tercih belirleme” ismi verilen lakin bir seçimle hangi noktada, ne halde ilgisi olabileceğini çözemediğimiz bir sistem uygulanacağı duyuruluyor; akabinde bu tekniğin de askıya alındığı açıklanıyor. Bu tutarsız, prensipsiz, mantık dışı süreçler; üniversitemizin kurumsal yapı ve işleyişini tahrip etmekte; akademik çalışmalarımıza ziyan vermektedir.

İSTİFA TALEBİ: Bütün bunların sorumlusu olan atanmış Melih Bulu, Gürkan Kumbaroğlu, Naci İnci, Fazıl Başkan Sönmez ve bir gecede kurulan Hukuk Fakültesi’ne atanmış Selami Kuran’ın istifasını bir defa daha talep ediyoruz.

Son olarak; gözaltına alınan ve tutukluluğu devam eden öğrencilerimizin derhal hür bırakılmasını ve üniversitemiz ve etrafında sürmekte olan polis şiddetinin sonlandırılmasını talep ediyoruz.

Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.

(HABER MERKEZİ)

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın