İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Müracaat kılavuzu yayınlandı: Jandarma 1640 işçi alacak

Yeni yıl için 1640 muvazzaf/ kontratlı işçi alımı yapacak olan Jandarma Genel Komutanlığı tarafından müracaat kılavuzu yayımlandı. Buna nazaran Jandarma işçi alımı müracaatları 15 Mart 2021 günü başlayıp, 28 Mart 2021 günü saat 23:59’da sona erecek. Adaylar, müracaatlarını yalnızca “https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris” internet adresi Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı İşçi Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla yahut şahsen yapılan müracaatlar dikkate alınmayacak.

Adaylar KPSS puanına nazaran en yüksekten en düşüğe yanlışsız sıralanacak ve kontenjan ölçüsünün on katına kadar aday imtihanlara çağrılacak.

MÜRACAAT KAİDELERİ

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Temini yapılacak 1’inci unsurdaki branşlara yönelik TABLO-2 ve TABLO-3’de belirtilen Lisans ve Ön lisans kısımlarından mezun olmak yahut süreksiz kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumda olmak,

(3) Tahsillerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik dokümanlarının bulunması ve bu dokümanların sisteme yüklenmesi,

(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen kısımlara denk kısımlardan mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik evrakını almış olmak ve sisteme yüklemek,

(5) Lisans mezunları yahut süreksiz kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2019-2020 yılında yapılan KPSS’den Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan tipinden en az 60 puan almış olmak, Ön lisans mezunları yahut süreksiz kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için ise 2020 yılında yapılan KPSS’nin Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan tipinden en az 60 puan almış olmak, Şehit yahut görev malulü eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Kıyı Güvenlik Komutanlığı ve TSK işçisi şehit yahut görev malullerinin eş yahut çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Çaba Kanunu 21/j unsuru kapsamında olanlar) için bu puanların en az %80’ini (en az 48 puan ve üstü) almış olmak,

(6) 01 Ocak 2021 tarihi prestijiyle düzeltilmemiş nüfus kaydına nazaran;

A – 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.),

B – Lisansüstü tahsilini tamamlamış adaylar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.), Lisansüstü tahsiline devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri yalnızca Lisansüstü tahsilini tamamlayanadaylar için geçerlidir.),

(7) Silah taşımaya yahut silahlı misyon yapmaya türel bir mahzuru bulunmamak,

(8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kaideleri taşımakve Sıhhat Yeteneği Yönetmeliği EK-D kıymetlendirme çizelgesinde 1 Numaralı Subay ve AstsubayAdayları Kıymetlendirme Sütununa nazaran “Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olur” kararlı sıhhat kuruluraporu almak,

(9) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelevi, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe alışılmamış mahiyette her türlü yazılı, sesli ve imajlı yapıtları, kaydedildiği malzemeye bakılmaksızınüretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur nedeniyle, hakkında rastgele bir isimli yahut idarî soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idarî yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmak,

(10) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilensüreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; taammüden işlenen bir hatadan ötürü hükmünaçıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasınamahkûm olmamak, affa uğramış, para cezasına çevrilmiş yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasınakarar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşısuçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama,kaçakçılık yahut cinsel dokunulmazlığa karşı kabahatlerden ötürü mahkûm olmamak yahut bu cürümlerden dolayıdevam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak yahut kovuşturması uzlaşma ileneticelenmemiş olmak,

(11) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerleçıkarılmamış olmak,

(12) Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyorolmamak,

(13) Kamu haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmış olmamak,

(14) Sıhhat Yeteneği Yönetmeliği kararları nedeni ile ilişiği kesilenler hariç olmak üzere,herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Kıyı Güvenlikeğitim kurumlarından ayrılmamış yahut çıkarılmamış olmak yahut bu okulların yeterlilik imtihanından başarısızolmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

(15) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığındasubay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş yahut kontratlı erbaş/er olarak vazifeli iken ayrılmamış veyaçıkarılmış olmamak,

(16) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal yahut yasa dışı uzantılarının hareketlerine, toplantılarına,yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

(17) Müracaat tarihinde rastgele bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına üyeolmadığına dair beyan sunmak,

(18) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

(19) Gebe olmamak. (HABER MERKEZİ)

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın