İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Türkiye Uzay Ajansı KPSS’siz işçi alacak

Resmi Gazete’de yayımlanan personel alım ilanına nazaran Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D hususu, 4857 sayılı İş Kanunu temelleri kapsamı ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Yol ve Asılları Hakkında Yönetmelik” kararları çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden daima personel alınacak.

MÜRACAAT NASIL YAPILIYOR?

Türkiye Uzay Ajansı emekçi alımı müracaatları İŞKUR web sitesi (https://ankara.iskur.gov.tr/) üzerinden 22-26 Şubat 2021 tarihleri ortasında müracaatlar alınacak. Noter kurasına katılacakların isim listesi www.tua.gov.tr adresinde yayımlanacak. Noter kura çekilişi ile ilgili noterlikçe belirlenen teknikle 09.03.2021 tarihinde Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı hizmet binasında gerçekleştirilecek, Covid-19 önlemleri kapsamında alınan önlemler münasebetiyle kuranın yapılacağı salona rastgele bir aday alınmayacak.

ALIM YAPILACAK TAKIMLAR

Paklık vazifelisi müracaat kuralları:
En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
Muhtaçlık halinde vardiyalı çalışma tertibine ahenk göstermek.
Erkek adaylar için askerliği yapmış, muaf yahut tecilli olması gerekmektedir.
İlana müracaat tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
İşini yapmaya mahzur olacak sıhhat sorunu bulunmamak. (Devlet hastanesinden sıhhat raporu)
İlanın yayın tarih itibariyle Ankara’da ikamet ediyor olmak.

Garson alımı müracaat kuralları:
Orta öğretim kurumlarının (Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri / Mesleksel ve Teknik Liseler) Yiyecek ve İçecek Kısımlarının Servis kısmından mezun olmak.
Gereksinim halinde vardiyalı çalışma tertibine ahenk göstermek.
Erkek adaylar için askerliği yapmış, muaf yahut tecilli olması gerekmektedir.
İlana müracaat tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
İşini yapmaya pürüz olacak sıhhat sorunu bulunmamak. (Devlet hastanesinden sıhhat raporu)
İlanın yayın tarihi itibariyle Ankara’da ikamet ediyor olmak.

GENEL KOŞULLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen koşulları taşımak.

2. Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak.

3. Yapılacak vazife gereği mesai saatleri dışında vardiyalı çalışmaya ve hafta sonları çalışmaya rastgele bir manisi olmamak.

4. Misyonunu devamlı yapmaya mahzur olabilecek sıhhat sorunu olmamak. (Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden sıhhat raporu olmak.)

5. Kamusal haklardan yoksun bulunmamak.

6. Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son müracaat tarihi itibariyle belirtilen kısımlardan mezun olmak.

7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a) Taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına mahkûm olmamak.

b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine, özel hayata ve hayatın zımnî alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı cürümler ile uyuşturucu yahut uyarıcı husus kabahatleri, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş hatalarından mahkûm olmamak.

c) Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine, özel hayata ve hayatın bilinmeyen alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı hatalar ile uyuşturucu yahut uyarıcı husus kabahatlerinden ötürü hakkında devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak.

8. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca vazifesinden yahut meslekten ihraç edilmemek.

9. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunmuş olup tercihlerine nazaran yerleşenlerin atama süreçleri yapılmayacaktır. Müracaat talep kurallarını taşımadığı sonradan anlaşılan müracaatlar işe alım sürecinin her kademesinde reddedilebileceği üzere müracaat esnasında kaideleri taşıyıp, sonradan talep koşullarından birinin rastgele bir formda yitirilmesinde iş akdi haklı nedenle fesih edilecektir. Bu şahıslar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır.

10. İlan edilen takımlara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan emekçilere 2 (iki) ay deneme müddeti uygulanacaktır. Bu mühlet içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

11. Adaylar ilan edilen takımlardan İŞKUR’da yayımlanan listede yer alan yalnızca bir meslek koluna müracaat yapabileceklerdir. Birden fazla müracaat yapılması durumunda tüm müracaatları geçersiz sayılacaktır.

12. Öteki konularda ilgili mevzuat/yönetmelik kararları gereğine nazaran süreç tesis edilir. (HABER MERKEZİ)

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın