İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bakanlık Osman Kavala’nın şirketine ‘kâr maksadı gütmüyor’ diye fesih davası açtı

Ticaret Bakanlığı, Anadolu Kültür Anonim Şirketi’nin feshini istedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) hakkında verdiği hak ihlali kararı ve mahallî mahkemelerin tahliye kararlarına karşın üç buçuk yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın kurucusu ve idare konseyi lideri olduğu şirketten yapılan açıklamada, isteğin, Kavala’nın maruz kaldığı hukuksuzluğun devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Şirketin, “ekonomik emel ve bahisler için kurulduğu, lakin gelirinin büyük kısmının yurtiçi ve yurtdışı kurum/kuruluş ve bireyler tarafından bağış, hibe vb. fonlarla sağlayarak faaliyetini dernek ve vakıflara misal halde yürüttüğü” savı ile dava açıldı. Şirketten mevzuyla ilgili yapılan açıklamada, “Dava, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, bir şirkete ‘faaliyetini dernek ve vakıflara benzeri formda, kâr hedefi gütmeden yürüttüğü’ gerekçesiyle açılan birinci dava olma özelliği taşımaktadır. Kasıtlı olarak sızdırılan haberler ise, içi boş, kanıtlardan mahrum dava belgesine gazete kupürü biçiminde, kelamda ‘deliller’ sunmak gayesiyle ‘düzenlenmiştir’. Anadolu Kültür A.Ş.’ye karşı açılan fesih davası büsbütün hukuksuzdur. Bu dava, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Cürümleri Araştırma Şurası Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan incelemede, şirketimiz hesaplarında Ceza Kanunları kapsamında cürüm sayılan rastgele bir konuya rastlanmamış olması nedeniyle, adeta “icat edilmiş” ve yürürlüğe sokulmuştur” denildi.

‘ŞİRKET BAKANLIK ONAYLI’

Açıklamada, Anadolu Kültür’üm 2002 yılında Türk Ticaret Kanunu kararlarına uygun halde kurulduğu, ana mukavelesinin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı, tescil edildiği ve Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildiği tabir edildi. Türk Ticaret mevzuatında şirketlerin sponsorluk yoluyla fon sağlamasını engelleyen hiçbir yasal kısıtlama olmadığı belirtilen açıklamada, “Anadolu Kültür tarafından bugüne kadar sponsorluk yoluyla temin edilen fonlar, banka vasıtasıyla transfer edilmiştir ve MASAK, Anadolu Kültür’ün mali kayıtlarının banka kayıtlarına uygunluğunu tespit etmiştir” diye belirtildi.

Açıklamanın bir kısmı şöyle, “Anadolu Kültür’ün faaliyetlerini destekleyen sponsorların her biri esaslı bir geçmişe sahip, dünya ölçeğinde faaliyet gösteren, çalışmaları memleketler arası kamuoyu tarafından yakından izlenen, son derece saygın ve büsbütün yasal kurum ve kuruluşlardır.

Kaldı ki, tüm bu kurum ve kuruluşlar hem MASAK hem de Ticaret Bakanlığı tarafından ayrıyeten incelenmiş, bunlarla ilgili de rastgele bir hukuka terslik, temas ve faaliyet tespit edilmemiştir.

Anadolu Kültür tarafından kuruluş mukavelesine uygun formda icra edilen tüm ticari faaliyetler, MASAK ve Bakanlık tarafından geriye dönük on yıllık süreçte ayrıyeten incelenmiş ve bu konuda da rastgele bir hukuka terslik ve yasa dışı faaliyet tespit edilememiştir.

‘Denetimden kaçmaya çalıştığı’ sav edilen şirketimizin tüm süreçleri açık, yasal ve şeffaf biçimde yürütülmüş, gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin sponsorları, Anadolu Kültür’ün web sitesinde, aktiflik broşürlerinde ve alanlarında açıkça ilan edilmiştir. Anadolu Kültür, tahminen de Türkiye’de hiçbir şirkette gibisi görülmemiş bir biçimde, inceden inceye, birden fazla sefer denetlenmiş ve hiçbir süreciyle ilgili hukuka karşıtlık, yasa dışı bir faaliyetle irtibat saptanmamıştır.

Anadolu Kültür’ün Türkiye’nin çok sayıda kentinde kültür ve sanat aracılığıyla toplumsal diyaloğu besleyen, yüzlerce sanatkarın, binlerce izleyicinin hayatına dokunan proje ve aktiflikleri ile ilgili detaylı bilgiye web sitemizden ulaşılabilir.

Şirketimiz aleyhine açılan fesih davası, taraflı ve maksatlı bir inceleme raporuna dayanmaktadır. Yaklaşık yirmi yıldan beri birebir temel kontrat ile faaliyette bulunan, tüm genel şuraları Bakanlık nezaretinde gerçekleşen, hukuksal sonuç doğuran tüm süreçleri Bakanlık onayına tâbi olan bir ticaret şirketine, kuruluşundan yirmi yıl sonra ‘kâr elde etme gayesi taşımadığı’ formundaki bir sav ile fesih davası açılmasının hiçbir izahı bulunmamaktadır. Bakanlığın, açtığı bu dava, idari yetkinin kamu faydası maksadıyla kullanılmadığının ve keyfiliğin kendi içinde kabulüdür.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu talep ile açılan birinci dava olan bu dava, maalesef Türkiye’de hukukun araçsallaştırılmasının kıymetli örneklerinden biri olmuştur ve bundan sonra da bu biçimde anılacaktır. Kelam konusu dava, Anadolu Kültür’ün kurucusu ve idare konseyi lideri olan Osman Kavala’nın maruz kaldığı hukuksuzluğun devamı niteliğindedir.

Türel destekleri olmadığı halde başlatılan tüzel süreçlerin ve bu süreçlerde ileri sürülen hukuka alışılmamış talep ve istemlerin, muhakkak bir gaye doğrultusunda sızdırılan taraflı haberlerle desteklenmesi ve karalama faaliyetlerinde kullanılması, son yıllarda görmeye alıştığımız bir durumdur. Davaya ait tüm karşılıklar, mahkemeye dilekçeler ile verilmiştir. Asıl olan da yargılamanın mahkeme önünde cereyan etmesidir. Kaldı ki bu konu, anayasal yargı faaliyetinin bir gereğidir. Mahkeme evrakından sızdırılan davacı argümanlarının, bu halde basın önünde, tek taraflı ve belirli bir gaye doğrultusunda ele alınıp işlenmesi, yargılamaya mevzu savın zayıflığının da en açık göstergesidir. Bu tip haber verme kisvesi altında yapılan taraflı faaliyetlerin yargı kararlarının tarafsızlığına gölge düşürmekten diğer bir işe yaramayacağı açıktır. Yargıya itimadın yine tesisi için bu kadar gayret sarf edilen bir devirde bu faaliyetlerin bu eforları da sonuçsuz bıraktığı bir gerçektir.

Anadolu Kültür, palavra, tek taraflı ve hukuka karşıt haberleri yapan kişi ve kuruluşlara karşı, doğmuş ve doğacak her türlü dava ve talep hakkını sonuna kadar kullanacaktır.” (HABER MERKEZİ)

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın